Demolačné práce vo výškach

výškové búracie a demolačné práce

Súčasťou života stavby je aj jej demolácia. Tá je obvykle jednoduchšia ako jej stavba, avšak niekedy charakter budovy či jej okolie môže búracie práce výrazne skomplikovať. Na demoláciu náročnejšie stavby sú predovšetkým tie, v ktorých blízkom okolí sa výrazne pohybujú ľudia či sú obklopené hustou zástavbou.

V tomto prípade treba úzko dbať na to, aby bola zabezpečená padajúca suť a splnené aj ďalšie bezpečnostné predpisy. Nie je zriedkavosťou, že na túto prácu sú potrební neraz horolezci či špeciálne vybavenie. Takisto je nevyhnutné zvoliť vhodný spôsob demolácie s prihliadnutím na okolie a charakter budovy, čo môže byť pomerne náročné.

A práve so stavbami, ktorých demolácie sú výškového charakteru, vám môže pomôcť naša firma. Neváhajte nás preto kontaktovať a zistite viac.