Natieranie fasád, konštrukcií...

výškové natieranie fasád a konštrukcií

Medzi základné formy rekonštrukcie, ktoré za krátky čas dokážu zmeniť celkový vzhľad budovy, patrí aj natieranie fasád. Túto službu využijete nielen pri zveľaďovaní stavieb, ale aj po zateplení či výmene okien. Vhodné je obnoviť náter, ak pôvodná farba stratila jas či zašedla vplyvom znečistenia a poveternostných vplyvov, a to aj vrátane ťažko prístupných miest vo výškach.

Práve na tento typ prác sa špecializujeme a naša firma zabezpečí natretie aj prístupovo náročnejších častí vašej fasády. Okrem toho vám vieme pomôcť s nátermi aj rôznych druhov konštrukcií, vrátane atypických tvarov. Tie taktiež vyžadujú pravidelnú obnovu svojho náteru, čím predídete zbytočnej korózií, a tým poškodeniu vašej stavby. Natierame nielen vonkajšie, ale aj vnútorné konštrukcie a haly, ktoré potrebujú renováciu.

natieranie fasád konštrukcií