Rizikové pílenie stromov

rizikové pílenie stromov

Údržba zelene je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o pozemok. Okrem klasického zastrihávania kríkov a trávnika sa tu však radia aj náročnejšie činnosti ako rizikové pílenie stromov.

Avšak nie vždy príslušná drevina rastie v priestore, kde je ju ľahké odstrániť. Často dreviny zasahujú do elektrického vedenia, časti budov alebo susedných pozemkov. V tomto prípade ide už o rizikové pílenie stromov, ktoré aj napriek svojmu názvu je bežnou činnosťou.

Strom je vhodné spíliť pomocou profesionálov, nielen keď zasahuje do rôznych stavieb, ale aj keď je jeho stav zlý alebo je napadnutý škodcami.

Avšak, nie vždy sa musíte lúčiť s celým stromom. Pokiaľ strom iba zasahuje do elektrického vedenia či susedného pozemku, je možné odstrániť iba časť konárov a vetví, ktoré sú nežiaduce. Prípadne zabezpečiť pravidelné prerezávanie stromu, čím sa reguluje jeho rast priebežne.

Ak sa vás niektorý z vyššie uvedených problémov týka, pravdepodobne aj vy potrebujete pomoc špecialistov na rizikové pílenie stromov.