Umývanie okien a presklených fasád

Moderným trendom je využívanie veľkých sklenených plôch, ktoré prinášajú žiaduce svetlo do interiéru. Francúzske okná či presklené steny sú bežnou súčasťou čoraz väčšieho počtu stavieb. Takéto sklené plochy sú často pevne osadené a k ich čisteniu musí dochádzať z vonkajšej a vnútornej strany zvlášť.

Pri pravidelnej vonkajšej údržbe ide tak o výškovú prácu, ktorá zahŕňa použitie rôznych typov techniky a vybavenia na dosiahnutie želaných výsledkov. Pri nižších budovách a plochách ide častou o použite mobilných plošín či teleskopických tyčí. Pri väčších výškach nastupuje horolezecká technika a ďalšie závesné systémy. Tie umožňujú vyčistiť aj ťažko prístupné plochy budov, striech a iné priestory.

Medzi práce vo výškach sa radí aj čistenie rôznych častí umývateľných fasád, ktoré nemusia byť nevyhnutne oknami. Pravidelné čistenie vašich sklenených a iných umývateľných plôch oceníte, ak je súčasťou vašej budovy výklad či iné reprezentačné priestory.

Veľké generálne čistenie okien sa hodí najmä po rekonštrukcii či dokončení stavby budovy pred jej uvedením do prevádzky. Vtedy je neraz potrebné odstraňovať z okien nielen bežné nečistoty, ale prípadne aj lepidlo či iné odolné nečistoty.

umývanie okien vo výškach

Rovnako dôležitou súčasťou údržby budovy je aj umývanie vnútornej plochy okien, bez čoho by bol efekt iba polovičný. Okrem klasického umývania vnútornej časti okien sa tu radí čistenie a leštenie rôznych iných veľkých sklenených plôch vo vnútri budovy. Najčastejšie sa jedná o rôzne presklené steny či oddeľovače jednotlivých priestorov. Dôležitou súčasťou sú samozrejme aj výklady.

Pravidelné čistenie je vhodné aj pre výstavné vitríny či iné sklenené plochy ako súčasti zábradlí a podobne. Tieto plochy vyžadujú nielen pravidelné čistenie od nánosov prachu či odtlačkov, ale aj od reklamných plagátov, posterov a nálepiek s lepidlami.

A práve na prácu v týchto podmienkach sa špecializujeme a vyčistíme aj ťažko prístupné plochy vo veľkých výškach. Pokiaľ aj vaša budova potrebuje údržbu, neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si s nami plán čistenia. Radi vám poradíme a spoločne nájdeme najlepšie riešenie pre vaše priestory.